આણંદ જિલ્લો, ગુજરાત (Anand District, Gujarat)

Join my Telegram Channel For Daily Update

https://t.me/visvesvarayalearningcenter

Also Join My Instagram Page

https://instagram.com/visvesvaraya_learning_center


આણંદ જિલ્લો, ગુજરાત (Anand District, Gujarat)

આણંદ જિલ્લાની હદને સ્પર્શતા જીલ્લા (4)

 • અમદાવાદ, ખેડા, વડોદરા, ભરૂચ

આણંદ જિલ્લાના તાલુકાઓ (8)

 • આણંદ, ખંભાત, બોરસદ, પેટલાદ, આંકલાવ, તારાપુર, સોજિત્રા, ઉમરેઠ
 • દુગ્ધ અને વિદ્યાની નગરી
 • કૃષિવિષયક બાયોટેકનોલોજી નું કેન્દ્ર ધરાવતી યુનિવર્સિટી
 • ગુજરાતનું સૌથી મોટું તાપ વિદ્યુત મથક (ધુવારણ)
 • લુણેજ (ખનીજ તેલનો ઉદ્યોગ) (કુદરતી ગેસના ભંડારનું ઉદભવસ્થાન)
 • નારાયણ દેવનું પવિત્ર સ્થાનક (બોરસદ)
 • સરદાર પટેલનું જીવનચરિત્ર દર્શાવતું સંગ્રહાલય (કરમચદ)
 • નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનું વડુમથક
 • NDDB નું વડુમથક
 • મરઘા ઉછેર તાલીમ સંસ્થા
 • અમુલ ડેરી (એશિયાની સૌથી મોટી)
ખંભાત

 • મૂળ નામ – સ્તંભતિર્થ
 • ખેડા જિલ્લાના દક્ષિણ સાગરકાંઠે આવેલ ઐતિહાસિક નગર
 • સલ્તનત કાળ દરમિયાન ગુજરાતનું વિખ્યાત બંદર
 • દુનિયાનું વસ્ત્ર (ખંભાત બંદર)
 • અકીકના વેપારનું કેન્દ્ર
 • અકીકની નમુનેદાર વસ્તુઓ
 • અકીકના પથ્થરના ઉદ્યોગ માટે જાણીતું
 • કાકાની કબર (વહોરા સમાજનું યાત્રાધામ) (ખંભાતથી 5 Km)
Free Talati Test Series
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments