ગાંધીનગર જિલ્લો, ગુજરાત (Gandhinagar District, Gujarat)

Join my Telegram Channel For Daily Update

https://t.me/visvesvarayalearningcenter

Also Join My Instagram Page

https://instagram.com/visvesvaraya_learning_center

ગાંધીનગર જિલ્લો, ગુજરાત (Gandhinagar District, Gujarat)

ગાંધીનગર જિલ્લાની હદને સ્પર્શતા જીલ્લા (5)

 • અમદાવાદ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા

ગાંધીનગર જિલ્લાના તાલુકાઓ (4)

 • ગાંધીનગર, માણસા, દહેગામ, કલોલ
 • ગુજરાતનું હદયહદય
 • વચ્ચેથી કર્કવૃત્ત પસાર થાય છે
 • એશિયાની સૌપ્રથમ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી
 • ગુજરાતની સૌપ્રથમ ‘ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી (GNLU)’
 • ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ગોકુળિયા ગામનો દરજ્જો (રાયસણ)
 • રૂડા વાવ
 • અડાલજની વાવ (રાણી રૂડીબાઈએ બંધાવેલ) (જયા પ્રકારની વાવ)
 • ઈન્દ્રોડા પ્રકૃતિ ઉદ્યાન (વિશ્વમાં ડાયનોસોર ઈંડાઓનું બીજું સૌથી મોટું સેવન-ગૃહ
 • મહાત્મા મંદિર (આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું)
 • શ્રી મહાવીર જૈન આરાધના કેન્દ્ર (કોબા)
 • સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી
 • ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી
 • ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વૃક્ષો ધરાવતું નગર
 • GIL સંસ્થા (માહિતી ટેકનોલોજીના પ્રોત્સાહન માટે તથા ટેકનિકલ સહાય માટે)
 • મધુપુરી તીર્થધામ (મહુડી)
 • ભારતનું સૌપ્રથમ ઈન્ટરનેશનલ એક્ષચેન્જ (India – INX)
 • ગુજરાતમાં સૌથી ઓછું વન-આવરણ
 • પલ્લીનો મેળો (રૂપાલ) (માતાની માંડી પર શુદ્ધ ઘી ચઢાવવામાં આવે છે)
 • સાહિત્યકાર રઘુવીર ચૌધરીનું વતન (બાપુપુરા)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments